atlassian-jira-software-cloud


permalink to the latest
1.3.0SHA-1: a421b9e77214c38b6709f8920f390b351780c7ea, SHA-256: 7aedf6fcad5adad5bafdcef2eac1ec0d8ccf99a033d89d7109c5c472bfd0e678
1.2.0SHA-1: 581433ec542e1ce0514ffca3c907542cb1f23716, SHA-256: dbceedebf65d5a323dd7239787b18a47edc43b03c5fe6de097ceed3e70f529f4
1.1.0SHA-1: 97cd6a3e6fca13f21fae2c1425bcb4119975fdb1, SHA-256: 587200443219c9d4fc8ac44f91b68a4346e0b4e3f495139d443374faaaaa4f15
1.0.9SHA-1: e2465246c64340be431c4e5a08da9f8e34f15704, SHA-256: f63fd1d74cb59127d029f84bd00c410db3077d98566470b33b1d254eb1d96058
1.0.8SHA-1: 091d54ea801794642390cc072750fdead3257fd0, SHA-256: d94c26f8a0a8f0852d678f3f378094f2b1c689d9dc3fb902eaf7530bb6f77bcf
1.0.4SHA-1: 18064f84519d2b06ff66539aca45d6c098e8f3f6, SHA-256: 32b450876483ceba35130d2310334773276e1c02248e84b25523e5aa6c3ea4e2
1.0.3SHA-1: be6da693d7a467d6379e939beb8803edffd29c4b, SHA-256: a039bb0f2a56c91acd921f80c90be6c1df9621b59a52593b5e1c18c88ee87947
1.0.2SHA-1: 623e86c1b53a4f4dde212ea9198b1023d4450549, SHA-256: b519ca623e6a4d1bc3ee155f2b7fd319eec5f1d2a55769211f6ac0b89b0acfde
1.0.1SHA-1: 339d98c249cd040bea1be2094b9e03391f5f9efc, SHA-256: 70fb3f99141a01eed32250035b887ef271eec4d7c90fe113fd337589991de106
1.0.0SHA-1: 739890ab4f78b639de40124b754b2f59fc20e209, SHA-256: 3f0b152e396d584cbb3cc29445f6c200c6642a3da3be1aa766bef19282682389